12 Ιουλίου 2016

NBC Universal: πατέντα για τον εντοπισμό P2P αρχείων

Έναν τρόπο ανίχνευσης των αρχείων που διαμοιράζονται άνθρωποι σε δίκτυα peer to peer (P2P) σε πραγματικό χρόνο κατοχύρωσε το NBC Universal σε μια προσπάθεια να περιορίσει την πειρατεία των αρχείων με πνευματικά δικαιώματα όπως ταινίες, μουσικά άλμπουμ κλπ.
'Όλο το concept του συστήματος είναι ότι θα μπορεί να εντοπίζει τα αρχεία που περιέχουν πνευματικά δικαιώματα τα οποία διαμοιράζονται από πληθώρα ανθρώπων σε ένα δίκτυο όπως το BitTorrent. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να αναπτυχθεί και παράλληλα να υποστηριχθεί στις ήδη υπάρχουσες υποδομές κάποιου πάροχου υπηρεσιών διαδικτύου. Πως ακριβώς θα λειτουργεί; Όταν εντοπιστεί ένα πλήθος χρηστών που θα διαμοιράζουν κάποιο είδος αρχείου το οποίο είναι επαληθευμένο ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, η "δουλειά" του συστήματος θα είναι να ενεργοποιήσει ένα alarm ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα όπως το να ειδοποιηθεί ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ή και η επιβολή κάποιου είδους ποινής. 

Σημαντική πληροφορία αποτελεί το γεγονός ότι η αίτηση κατοχύρωσης έχει κατατεθεί από την NBC Universal από το 2009 δημιουργώντας έτσι μια αμφισβήτηση για το αν πλέον σήμερα οι μέθοδοι που περιγράφονται είναι κατάλληλες για την απαραίτητη ταυτοποίηση/επαλήθευση του αρχείου με επιτυχία. Όλη αυτή η αμφισβήτηση βασίζεται στο γεγονός ότι οι  έμπειροι "πειρατές" μπορούν πλέον να διαγράφουν οποιαδήποτε ψηφιακά αποτυπώματα από τα αρχεία που διαμοιράζονται. 

Γι' αυτό το λόγο, δεν είναι γνωστό το κατά πόσο θα εφαρμοστεί η πατέντα αυτή με τα σημερινά δεδομένα ή και αν γενικά αξίζει δεδομένου ότι υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι καταπολέμησης της πειρατείας.

Το παρακάτω σχετικό βίντεο, αναφέρει πως υπάρχει μια λανθασμένη θεώρηση από τους πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου σχετικά με την χρησιμοποίηση των δεδομένων που συλλέγουν για το πλήθος των διαμοιραζόμενων αρχείων ώστε να απαγορεύουν ή/και να μετριάζουν μια τέτοιου είδους κίνηση δεδομένων με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.


Πηγή: thenextweb.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Γράψτε σχόλια