17 Φεβρουαρίου 2011

Ο σκληρός δίσκος της ανθρωπότητας...

Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε στην Αμερική, και ειδικότερα στο USC Annenberg School for Communication & Journalism, μια έρευνα που κατάφερε να υπολογίσει το μέγεθος της παγκόσμιας πληροφορίας της ανθρωπότητας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η παγκόσμια πληροφορία η οποία είναι αποθηκευμένη τόσο σε αναλογικές (βιβλία,εφημερίδες κλπ.) αλλά και σε ψηφιακές (ιστοσελίδες,blog,email ) "συσκευές" έχει μέγεθος 295 exabytes, δηλαδή 316.753.838.080 gigabytes !

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ρυθμός αύξησης αυτής της πληροφορίας αυξάνεται ραγδαία καθημερινά.
Στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρεται ακόμα ότι το έτος 2001 θεωρείται το ξεκίνημα της "ψηφιακής εποχής" ενώ το 2007 το 94% της πληροφορίας ήταν αποθηκευμένο ψηφιακά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Γράψτε σχόλια