30 Ιουλίου 2010

Είμαστε κοντά στην ανακάλυψη του μποζονίου Higgs !

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, το μποζόνιο Higgs, αν τελικά υπάρχει, είναι το σωματίδιο το οποίο είναι υπεύθυνο για την δημιουργία του σύμπαντος έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
Το μποζόνιο Higgs είναι ένα από τα πέντε βασικά μποζόνια (στοιχειώδη σωματίδια).

Το κάθε μποζόνιο από αυτά λειτουργεί ώς φορέας μιας θεμελιώδους δύναμης. Υπαρχούν λοιπόν μποζόνια που είναι φορείς ηλεκτρομαγνητισμού,τα γνωστά σε όλους πρωτόνια, άλλα που φέρουν ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις (τα μποζόνια W και Z) καθώς και τα γκλουόνια που φέρουν ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις.
Το Higgs είναι το πέμπτο μποζόνιο που αν τελικά καταφέρουμε να αποδείξουμε την ύπαρξη του τότε αυτό είναι, σύμφωνα τις σημερινές θεωρίες, το σωματίδιο που φέρει την μάζα.
Έτσι η δημιουργεία του σύμπαντος με βάση τις παραπάνω θεωρίες θα είναι αποτέλσμα αλληλεπιδράσεων αυτών των πέντε σωματιδίων.

Αρκετά όμως με την φυσική !

Ο τίτλος του άρθρου αυτό δεν επιλέχτηκε τυχαία. Αντίθετα πρόκειτε για μια δήλωση ενός από τους επιστήμονες που εργάζονται στο Fermilab (!) και όχι στο CERN όπως θα περιμένατε.
Το Fermilab είναι ο αντίστοιχος επιταχυντής σωματιδίων με το CERN που διαθέτει η Αμερική (βλέπε φωτογραφία).

Επιστήμονες λοιπόν που εργάζονται στο Fermilab είναι αισιόδοξοι ότι αν υπάρχει το Higgs τότε θα το ανακαλύψουν καθώς έχουν περιορίσει σημαντικά τα "μέρη" στα οποία πρέπει να το ψάξουν.

Τέλος ισχυρίζονται ότι για την ανακάλυψη του Higgs τελικά δεν χρειάζονται συγκρούσεις σωματιδίων με πολύ μεγάλη ενέργεια, σαν και αυτές που μπορεί να κάνει μόνο ο LHC στο CERN αλλά ένας πολύ μεγάλος αριθμός συγκρούσεων μικρότερς ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Γράψτε σχόλια